فهرست غذا ها

پیتزا پپرونی

محتوا: کالباس پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا پنجره ای

پیتزا پنجره ای مخصوص

محتوا: سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا خانواده

پیتزا خانواده مخصوص

محتوا: سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، گوشت چرخ کرده، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

محتوا: قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

پیتزا فیله مرغ

محتوا: فیله مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا خانواده

پیتزا گوشت و قارچ

محتوا: گوشت، رست بیف، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا مخصوص هایلا

پیتزا مخصوص

محتوا: سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، گوشت چرخ کرده، زیتون
پیتزا مخصوص هایلا

پیتزا مخلوط

محتوا: سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
پیتزا سبزیجات

مینی پیتزا

محتوا: سوسیس، کالباس، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون
چیز برگر و دوبل برگر

چیز برگر

محتوا: همبرگر 90%، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
چیز برگر و دوبل برگر

دوبل برگر

محتوا: 2 عدد همبرگر 90%، گوجه، خیارشور، سس
چیز برگر و دوبل برگر

رویال برگر

محتوا: همبرگر 90%، ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
چیز برگر و دوبل برگر

قارچ برگر

محتوا: همبرگر 90%، قارچ، گوجه، خیارشور، سس
چیز برگر و دوبل برگر

همبرگر

محتوا: همبرگر 90%، گوجه، خیارشور، سس
چیز برگر و دوبل برگر

همبرگر مخصوص

محتوا: همبرگر 90%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
ژامبون گوشت تنوری

ژامبون گوشت تنوری

محتوا: ژامبون گوشت، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس
ژامبون مخصوص تنوری

ژامبون مخصوص تنوری

محتوا: ژامبون مخصوص بره، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ هایلا - هایلا ساندویچ

ژامبون مرغ تنوری

محتوا: ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، سس

فرانکفورتر

محتوا: سوسیس فرانکفورتر، گوجه، خیارشور، سس

فرانکفورتر مخصوص

محتوا: سوسیس فرانکفورتر، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، سس

هات داگ

محتوا: هات داگ، گوجه، خیارشور، سس

هات داگ مخصوص

محتوا: هات داگ، قارچ و پنیر، گوجه، خیارشور، سس
ساندویچ هایلا - هایلا ساندویچ

ویژه فیله مرغ

محتوا: فیله مرغ، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، سس
ژامبون گوشت دودی

ژامبون گوشت دودی

محتوا: ژامبون گوشت دودی، کاهو، گوجه، سس
ژامبون گوشت دودی

ژامبون گوشت ژیگو

محتوا: ژامبون گوشت ژیگو، کاهو، گوجه، سس
ژامبون مخصوص بره

ژامبون مخصوص بره

محتوا: ژامبون مخصوص بره، کاهو، گوجه، سس
ژامبون مخصوص مرغ

ژامبون مخصوص مرغ

محتوا: ژامبون گوشت دودی، کاهو، گوجه، سس
ژامبون محصوص هایلا

ژامبون مخصوص هایلا

محتوا: ژامبون مرغ و گوشت مخصوص، کاهو، گوجه، چیپس خلال، سس
ساندویچ هایلا - هایلا ساندویچ

کالباس خشک ممتاز

محتوا: کالباس خشک ممتاز، کاهو، گوجه، سس
ژامبون قارچ و مرغ

کالباس قارچ و مرغ

محتوا: کالباس قارچ و مرغ، کاهو، گوجه، سس
ساندویچ هایلا - هایلا ساندویچ

کالباس مرغ

محتوا: کالباس مرغ، کاهو، گوجه، سس
ژامبون گوشت دودی

مینی ساندویچ گوشت

محتوا: کالباس خشک ممتاز، کاهو، گوجه، سس
ژامبون مخصوص مرغ

مینی ساندویچ مرغ

محتوا: کالباس مرغ، کاهو، گوجه، سس

بال سوخاری

محتوا: 7 تکه

جوجه چینی

فیله استریپس

محتوا: 5 تکه فیله استریپس

قارچ سوخاری

کتف سوخاری

محتوا: 7 تکه

مرغ سوخاری 2 تیکه

محتوا: دو تیکه مرغ سوخاری شده

مرغ سوخاری 3 تیکه

محتوا: سه تیکه مرغ سوخاری شده

مرغ سوخاری 5 تیکه

محتوا: پنج تیکه مرغ سوخاری شده

میکس سوخاری ویژه هایلا