خمیر پیتزا نیمه آماده

خمیر پیتزا 4 عددی

هر کارتن شامل 10 بسته 4 عددی

خمیر پیتزا هایلا

خمیر پیراشکی منجمد

خمیر پیراشکی 15 عددی

هر کارتن شامل 24 بسته

خمیر پیراشکی هایلا
ساندویچ سرد آماده هایلا

ساندویچ سرد آماده