شعبه فردیس

شعبه گلشهر

آدرس: ٤٥مترى گلشهر، بالاتر از پمپ بنزين نبش خ حاتمى
تلفن : ٣٣٥٣١٦٣٩