شعبه فردیس

شعبه گلشهر

آدرس: ۴۵مترى گلشهر، بالاتر از پمپ بنزین نبش خ حاتمى
تلفن : ٣٣۵٣١۶٣٩