دفتر مرکزی
تهران، تهرانپارس ، خ ١٩٠ شرقى پلاك ٧،طبقه اول واحد ٢
ایمیل
info@haila-sandwich.com
تلفن تماس
۰۲۱۷۷۷۴۶۹۷۱ الی ۳
تلفن تماس
۰۲۱۷۷۷۰۰۶۶۰۰
انتقادات و پیشنهادات
۰۲۱۷۷۷۴۶۹۷۰
فکس
۰۲۱-۷۷۸۸ ۹۰۴۰
فکس
۰۲۱-۷۷۸۸ ۹۴۲۲
امور نمایندگی
۰۲۱-٧٧٧٤٠٠٩٨